Tenisový loket

Tenisový loket je onemocnění svalových a šlachových úponů loketního kloubu. V přechodu šlachy na kost jsou patrné zánětlivé změny, lokalizované na vnější straně dolního hrbolku kosti pažní. Přetíženy bývají především svaly natahující zápěstí a svaly obracející ruku dlaní vzhůru.

Tenisový loket získal své označení zřejmě pro zvýšený výskyt u sportovců věnujících se tenisu. Dnes je však toto označení nepřesné. Postihuje totiž pacienty na základě přetěžování při velmi různém spektru činností.

Existují dvě formy tohoto onemocnění, a to akutní a chronická.

Akutní vzniká při nezvyklé nebo fyzicky náročné jednorázové práci. Pokud chcete dělat nějaký sport, vánoční úklid a podobně, nepřehánějte to s intenzitou a délkou trvání. Ani práce u počítače, klikání na myš a psaní na klávesnici nemusí být bez následků!

Chronická forma je vyvolána dlouhodobým přetěžováním, toxickými či metabolickými vlivy. Může být rovněž způsobena nesprávnou léčbou akutní formy tenisového lokte.

Příznaky a projevy

Prvním příznakem je bolest při pohmatu na zevní stranu loketního kloubu. Další nepříjemné pocity se rozvíjí při úchopu, nošení břemen (nákupní taška, dítě, atd.) a později i při zvednutí hrnku či drobného předmětu. Bolesti mohou vystřelovat do předloktí, prstů, paže nebo až do ramenního kloubu.

Charakteristické pro tenisový loket je, že v klidu bolesti ustupují a s námahou se opět vrací. Lidem s tímto onemocněním častěji vypadávají předměty z ruky a postupně klesá svalová síla. Jedním z příznaků může být také otok zevní strany loketního kloubu, zarudnutízvýšená teplota v této oblasti.

Pacienti drží loket v mírném pokrčení a to způsobí omezení pohyblivosti. Při podvědomém šetření jedné končetiny navíc začnou vznikat náhradní pohybové mechanismy, které mohou způsobit další potíže, např. s krční páteří.

Léčba tenisového lokte

Ačkoliv se nejedná o složitou léčbu, je velice zdlouhavá a neobejde se bez aktivní spolupráce pacienta. Je nutné dodržovat klidový režim a končetinu rozhodně nepřetěžovat. Pokud se i přesto rozhodnete pracovat, či sportovat, měli byste omezit činnost, která způsobuje bolestivost, a to například užíváním ortézy, která částečně kloub stabilizuje a ulehčí práci šlachám v daném místě. Pro snížení bolestivosti se doporučují také ledové obklady nebo šátkový obvaz.

Lékaři také předepisují různá analgetika ve formě pilulek i mastí. Po neúspěšné konzervativní léčbě nebo po vzniku recidiv se přistupuje k operativní léčbě. Analgetika i operace však nejsou bez rizika, proto je velmi důležitá prevence!

Prevence tenisového lokte

Je potřeba vyhýbat se náročným jednostranným činnostem.Také stojí za zvážení změna pracovních návyků (u lidí pracujících jednotvárně). Například je výhodné měnit ruce v průběhu činnosti nebo střídat se s kolegy na různých stanovištích. Pokud pracujete na počítači je důležité správné sezení. Více o tom naleznete v sekci Správné sezení u počítače.