Doporučené sezení u počítače

Řada z nás tráví u počítače značné množství času, ať už v práci nebo kvůli zábavě. Dlouhodobé sezení v jedné poloze však není pro lidské tělo přirozené. Stačí ale dodržovat několik jednoduchých zásad, aby se tato činnost pro vás nestala utrpením.

Věda, která se zabývá studiem optimálních pracovních podmínek, se nazývá ergonomie. Jejím cílem je navrhnout pracovní prostředí tak, aby zajišťovalo dobré zdraví, bezpečnost a podporovalo co nejlepší pracovní výkon.

Jelikož jsme každý jinak velký, mělo by ideální pracoviště odpovídat svými parametry každé konkrétní postavě. Je jasné, že v praxi bývá většinou složité vyhovět všem individuálním nárokům na pracoviště, ale je třeba se jim snažit přiblížit.

Ergonomicky správné pracovní prostředí

Nejdůležitější je poloha těla při práci. Je dobré zapamatovat si tzv. pravidlo pravých úhlů. Nohy by měly být ohnuty v kolenou do pravého úhlu a chodidla položena celou plochou na podlaze. Vzpřímené držení těla zajišťuje pravý úhel mezi trupem a stehenní kostí. Rovněž předloktí by s paží mělo svírat pravý úhel.

spravne_sezeni

Napětí ve svalech způsobují především zvednutá nebo naopak příliš svěšená ramena. Lokty by měly být umístěny mírně nad rovinou klávesnice. Důležitá je i správná výška pracovního stolu. Nad nízko postavenou deskou stolu se uživatel nepřirozeně hrbí, u výše postavených stolů dochází k nadměrnému namáhání krčních svalů a ramen.

Židle

Základem zdravého sezení je kvalitní židle. Pohodlí při práci ovlivňuje výškové nastavení židle, její pohyblivost a určitá tuhost konstrukce. Nevhodně zvolená židle a nesprávný “posez” mohou způsobit problémy s páteří, klouby a svaly i s oběhovým systémem.

Problémům s páteří lze jednoduchým způsobem předejít. Vložte mezi záda a opěradlo malý polštářek, který zajistí přirozené prohnutí páteře. Podepření zad v křížové oblasti ulehčuje vzpřímené sezení, aniž by byly svaly kolem páteře zvlášť namáhány.

Výšku židle nastavte tak, aby při sezení lýtko svíralo se stehnem 90° a chodidlo se celé pohodlně dotýkalo podlahy. Pokud by visely volně, vznikal by nežádoucí tlak na stehna a do nohou by dostatečně neproudila krev. To by mimo jiné mohlo mít za následek vznik křečových žil. Pokud nemůžete vhodně upravit výšku židle nebo stolu, dejte si pod nohy nějakou podložku!

Během sezení se snažte protahovat a měnit polohu končetin. Občas je vhodné práci přerušit, uvolnit se několika cviky a případně se projít.

Klávesnice a myš

Ergonomicky správné je při práci na klávesnici i myši držet předloktí volně nad deskou stolu a zápěstí mít co nejvíce v rovině.

Pokud ale pracujete na počítači dlouhé hodiny (což je případ velké části pracujících), většinou začnete rukám ulevovat a pokládat je na desku stolu nebo její hranu. Ruka se tak dostane do polohy, která nutí nepřirozeně ohýbat zápěstí a prsty a způsobuje v zápěstí napětí. Zápěstní kůstky pak tlačí na kanálek, kterým prochází mediánový nerv v oblasti tzv. karpálního tunelu. Tento problém řeší podložky Podruce, které zajišťují správnou polohu rukou, pokud si je položíte.

Módním prvkem počítačových stolů jsou výsuvné desky pro klávesnici. Po stránce designu zajímavý prvek, avšak z hlediska ergonomie velký nesmysl. Psaní na takto umístěné klávesnici je velkým utrpením pro zápěstí. V „šuplíku“ většinou není místo pro myš, a tak uživatel často přehmatává z klávesnice na myš, která není ve stejné výšce (např. na ploše stolu). Celkové namáhání zápěstí a šlach je tak podstatně vyšší.

!Důležité: Velmi častou chybou je používání výklopných nožiček klávesnice. Nikdy jsme tenhle nápad výrobců klávesnic zcela nepochopili, protože to práci u počítače nejen že neulehčuje, ale naopak po zdravotní stránce spíše škodí. Nikde se o tom nepíše, ale je zřejmé a logické, že kvůli vyklopeným nožičkám musíte zápěstí ještě více ohýbat. Takže výklopné nožičky na klávesnici dolů!!

Monitor

Práce s počítačem představuje velkou zátěž pro oči. Lidské oko není přizpůsobeno strnulému pozorování jednoho bodu (monitor) – za normálních okolností pozorujeme různě vzdálené objekty v prostoru. Dlouhodobé zaostření oka na určitou vzdálenost proto může způsobit postupné zhoršování zraku. Existuje několik pravidel, které pomohou případné obtíže minimalizovat:

Monitor by měl být umístěn přibližně 40-70 cm od očí. Horní okraj obrazovky by měl být ve výšce očí. Poloha monitoru nesmí ovlivňovat správné držení těla. Jeho nevhodné umístění způsobuje zvýšenou námahu a nepohodlí v oblasti krční a bederní páteře.

Pohlídejte si také správné umístění monitoru s ohledem na světelné podmínky kanceláře. Pokud budete čelem proti oknu, budete oslněni dopadajícím světlem. V opačné poloze, zády k oknu, světlo dopadající na plochu monitoru vytváří rušivé odlesky. V ideálním případě lze popisované problémy řešit regulovatelnými žaluziemi, apod. Monitor můžete také naklonit mírně dopředu, čímž se odlesky mohou snížit.Ve vašem zorném poli by dále neměly být umělé zdroje světla, jako například oslňující bodová lampička.

Věnujte také pozornost nastavení jasu monitoru. Únavu očí zvyšují i pestré a kontrastní podklady plochy.

Nezapomínejte na pravidelné „mrkání“. Člověk za normálních okolností často mrká a tím zvlhčuje oči. Při koukání na monitor však frekvence mrknutí klesá a dochází k vysoušení povrchu oka. Pro snížení únavy očí se občas odvracejte od monitoru a přeostřujte na vzdálenější objekty v prostoru.

Negativní stránka notebooků

Samostatnou kapitolu představují notebooky, o kterých rozhodně nelze hovořit jako o ergonomických zařízeních určených k dlouhodobému používání. Původně byly navrženy na mobilní práci při cestách, stále více lidí si je však pořizuje jako náhradu běžného počítače.

Zásadní nedostatek notebooků je umístění klávesnice a displeje velmi blízko u sebe, což v podstatě neumožňuje práci ve vzpřímené pozici. Výrobci se nám sice snaží tvrdit, že se přizpůsobují našim potřebám, ve skutečnosti se však přizpůsobujeme my jim. Čím menší a mobilnější zařízení, tím horší dopad má na naše zdraví.

Je zřejmé, že pokud pravidelně dojíždíte a potřebujete mít svůj počítač stále při sobě, bez notebooku se neobejdete. V takovém případě můžete notebook postavit na podstavec Podmonitor, který posune displej výš – do úrovně očí. Připojením externí klávesnice a myši docílíte alespoň částečně ergonomického pracovního prostředí. Doplnit ho můžete také gymnastickým míčem, který lze používat nejen ke krátkým cvikům v pauzách, ale také jako náhražku nedostatečně kvalitní židle.